Betaal uw lening snel terug

Geld lenen kost geld is de schreeuwerige leus die sinds jaar en dag wordt gebruikt om de consument te waarschuwen voor de risico’s welke verbonden zijn aan het lenen van geld. Natuurlijk is dit een open deur maar soms moeten mensen in bescherming genomen worden en tweemaal overdenken of een lening nu wel echt de juiste oplossing is.

Wanneer het “kwaad” eenmaal geschiedt is en men dus een lening heeft afgesloten is het toch wel de bedoeling deze zo snel mogelijk weer af te lossen. Naast de waarschuwing dat geld lenen gel;d kost is het misschien wel aardig om ook aandacht te schenken aan het idee “betaal uw lening snel terug”.

Natuurlijk zijn er verschillende manieren om uw lening snel terug te betalen. De meest voor de hand liggende manier is dat u gewoon blijft doorleven zoals u altijd deed en dus een lager maandelijks besteedbaar inkomen heeft totdat de lening is afgelost. Dit is de keuze die de meeste mensen maken. Ze denken er niet echt over na en onderzoeken niet welke mogelijkheden bestaan de situatie te veranderen.

De tweede groep mensen met een lening gaat meer uren werken of zoekt een bijbaantje. Wederom zeer legitieme manieren om snel de lening af te lossen met als bijkomend voordeel dat er in ieder geval niet of nauwelijks zal worden ingeleverd op het netto besteedbaar inkomen.

Optie nummer drie is dat een eigen bedrijf wordt gestart. Nu klinkt dat spannender dan het is. Het gaat er immers om dat een bedrijf toegevoegde waarde moet bieden. Weet u nog niet hoe dat moet? Dit boek kan u dan helpen. Het is natuurlijk niet zo dat u niet zonder hulp kunt. Wel is het zo dat meer en meer startende ondernemers moeite hebben om de tent rendanbel te krijgen. Aan u de schone taak het dus anders te doen.

Al met al hoeft geld lenen niet slecht te zijn. Het gaat er om hoe u omgaat met de consequenties die de lening met zich meebrengt. Onderzoek dus goed hoe u maximaal profijt van de lening kunt hebben en zo weinig mogelijk hoeft te betalen. Aflossen dus!

Advertentie