Geld lenen in het buitenland

Voor veel Nederlanders lijken de toetsingscriteria voor het verkrijgen van een lening in Nederland te hoog. Het aantal aanvragen voor een lening wat wordt afgekeurd omdat er een te groot BKR profiel van een klant bekend is, wordt met de dag groter. Het is vanzelfsprekend dat mensen dan gaan shoppen.

Shoppen naar een lening kan slecht uitpakken. Leenbedrijven zijn namelijk commerciële instellingen. Wanneer er veel leningen worden afgewezen, gaat de prijs omhoog voor de lening die wel wordt toegekend. Een ander negatief aspect van shoppen is dat u zich in de kaart speelt bij fraudeurs. Er zijn namelijk een groot aantal mensen actief die hun werk maakt van het oplichten van mensen die een lening zoeken. Over het algemeen moet er vooraf een vergoeding betaald worden waarna de zogenaamde tussenpersoon verdwijnt zonder ook maar iets voor de aanvrager te doen.

Een andere optie is geld lenen in het buitenland. Ook hier weer ligt een spook op de loer. Want als we nu eens realistisch nadenken, dan komen we er al snel genoeg achter dat internationaal financieren gewoonweg lastig is. Stel dat de leningnemer de rente en aflossing niet kan opbrengen. Wat dan? Het zal zorgen voor extreem hoge risico premies en dus een rente die u eigenlijk niet bereid zou moeten zijn te betalen.

Veel professionele marktpartijen die geld lenen in het buitenland faciliteren hanteren hier een alternatief businessmodel voor. Een voorbeeld van een professionele marktpartij is FBME bank met kantoren in Cyprus en Tanzania. FBME biedt geen commerciële leningen maar leent geld uit op basis van een deposito op een geblokkeerde bankrekening. Dit noemt men een back to back loan. Feitelijk leent men dus het eigen geld. Dat is met name vanuit fiscaal perspectief erg interessant maar voor mensen die een reguliere lening nodig hebben is deze variant niet geschikt.

Al met al kent geld lenen in het buitenland een groot aantal bezwaren. Zeker wanneer de financiering voor consumptieve uitgaven wordt aangevraagd. Er valt veel te zeggen over de besteding van een lening. De Nederlandse overheid heeft hier zelfs een waarschuwing voor geformuleerd: geld lenen kost geld en zo is het maar net.

Advertentie