Het recente woonakkoord: de veranderingen

Meer hypotheek voor beginners op de woningmarkt. Daarmee wil de minister het aantrekkelijker maken voor starters om een appartement aan te kopen. Ze willen zo moeilijkheden op de woningmarkt opknappen.

Men blijft gewoon de hypotheek aangaan bij de geldinstelling. De hypotheek heeft een tijdsspanne van dertig jaar. De hypotheekrenteaftrek kan worden gebruikt voor de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Ook kunnen nieuwkomers een krediet afsluiten om de hypotheek op rolletjes te blijven dragen. Men betaalt over deze lening rente. Deze rente is niet hoger dan de rente van de hypotheek.

In een glazen bol kijken is niet gemakkelijk. Of er daardoor daadwerkelijk meer starters een huis kopen is nog een zaak van afwachten. De VEH is niet gecharmeerd. Volgens de organiatie doet het woonakkoord niets tegen de issues op de woningmarkt en wordt overcreditering niet tegengegaan. Het standpunt van meer krediet uitlenen stuit ook overige partijen tegen de borst. Op last van de Europese Unie moet men het particuliere vermogen juist opvoeren.

Advertentie