Hypotheekcalculator

Online is het vaak mogelijk om tot een wilde berekening van het maximum aan hypotheek te komen. U kunt als vuistregel 4,5 keer uw jaarinkomsten pakken. Maar indien er maatwerk wordt verricht dan kunt u dikwijls gunstiger uit zijn. Het is als gevolg daarvan ook aan te raden om eens een onafhankelijke hypotheekadviseur raad te plegen. Zo kan er maatwerk worden verricht.

Een kredietverlener zal nooit meer dan 125% van de executiewaarde van het huis lenen. De executiewaarde is het bedrag dat de geldverstrekker zal vragen voor het appartement mocht het onverwacht verkocht moeten worden door onbetaalde hypotheek. Er zit een plafond aan het te lenen bedrag om u als klant te beschermen tegen betalingsproblemen en tegen te grote leningen. Natuurlijk wordt ook het risico voor de kredietverstrekker te hoog. Neem contact op met de kredietverstrekker voor specifieke informatie.

Lopende leningen spelen vanzelfsprekend een rol bij de maximale hypotheek. Ze zorgen ervoor dat u een lager bedrag kunt lenen. Vraag uw kredietverstrekker naar de specifieke voorwaarden.

Bovendien zal het aanscherpen van de regels van de hypotheekrenteaftrek impact hebben op hoeveel u praktisch gezien kunt lenen. De financiële alternatieven worden minder en dientengevolge kunt u alles bij elkaar genomen mogelijkerwijs over een aantal jaren een minder kostbaar huis kopen dan thans het geval is.

Advertentie