Meer omtrent bankieren met internet

Hedendaags is internetbankieren niet meer uit het Nederlandse huishouden weg te denken.. Met wat ongecompliceerde acties kunt u met een gsm of een notebook de bankzaken afwikkelen.

Internetbankieren is bij het merendeel van de banken een optie. Vaak is het zaak om een login naam en een code te bestellen.

U kunt zien hoeveel cash er op uw rekening staat, af- en bijschrijvingen inkijken en uw verzekeringen en beleggingen beheren. Ook handig is de mogelijkheid een spoedorder te geven. Geld wordt dan sneller overgemaakt dan gangbaar. Hier betaalt u wel een gering bedrag voor. Verder biedt de meerderheid van de banken op het internet mogelijkheden voor lening en hypotheek berekenen. Gewoonweg met een online hypotheekcalculator. Bepaalde banken verschaffen de faciliteit om een overmaking te regelen voor een gegeven datum. Op dat tijdstip wordt dan het geld naar de andere bankrekening overgemaakt.

Bij internetbankieren kunt u erop vertrouwen dat dit secuur plaatsvindt. Het internetbankieren gebeurt over een betrouwbare SSL-verbinding. Wel is het recommandabel een virusscanner te installeren. Met een speurtocht op het www zult u een aantal goed werkende antivirusprogramma’s tegen het lijf lopen.

Advertentie