Wat te doen bij hypotheekschuld?

Volgens materiaal van het Bureau Krediet Registratie hadden eind 2012 zo goed als 76.000 woningeigenaren moeite met het voldoen van de betalingsverplichting die de hypotheek met zich meebrengt te maken hadden met belemmeringen bij het voldoen van de betalingsverplichting die de hypotheek met zich meebrengt. Een verdubbeling in een tijdsperiode van 4 jaar.

De prognose is dat de huizenprijzen ook nog blijven omlaaggaan in het aanstaande jaar wat maximale hypotheek berekenen ook verder beinvloedt. Dientengevolge zal naar verwachting de hoeveelheid hypotheekachterstanden nog verder stijgen. Dit zal onvermijdbaar het geval zijn indien de economie spoedig geen verbetering gaat vertonen. Aangroeiend werkloosheid veroorzaakt nog meer achterstanden

Woningeigenaren trekken dikwijls veel te laat aan de bel. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe meer begrip de kredietinstelling zal bieden. Zodra u dreigt een tekort op te lopen in de lasten, moet u meteen contact opnemen met de kredietverlener om te zoeken naar een redmiddel. Een tekort is ook voor de financieringsinstelling een probleem.

Met de bank kunnen afspraken gemaakt worden over tijdelijk verkleinen van de maandelijkse lasten. Het tekort zal later opgeteld worden. Om dergelijke tekorten tegen te gaan is maximale hypotheek uitrekenen zo belangrijk. Om een akkoord hierover te kunnen maken moet er dus wel zicht zijn op een betere financiële periode. U gaat bijvoorbeeld een korte tijd lagere lasten voldoen en nadien loopt u de schuld weer in. Neem contact op met de kredietverlener als het echt niet meer gaat.

Advertentie