Welke kosten bepalen de kosten koper?

Ingeval u een woongelegenheid wilt aankopen is het helaas noodzakelijk dat u te maken krijgt met de kosten koper. Deze bijkomende kosten zijn geen vast totaal, maar een bedrag dat Varieert alnaargelang u meer bedrijvigheden afneemt en stijgt met de verkoopprijs van het woonruimte dat u wilt kopen, het is zodoende nooit gemakkelijk om de kosten koper te berekenen.

Het voornaamste aspect van de kosten koper, k.k., is de overdrachtsbelasting. Deze belasting bedraagt in Nederland gebruikelijk 6 procent maar is tot juli 2012 verminderd naar twee procent. Het betreft een invordering op de aanschafwaarde van het huis. Voor nieuwbouw is de koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd enkel een andere heffing die gebruikelijk al in de verkoopwaarde gehanteerd is.

Buiten de overdrachtsbelasting zijn de kosten van de makelaar een belangrijk aandeel van de k.k. U hoeft natuurlijk geen makelaarskosten te maken wanneer u geen makelaar in de hand neemt. Sommige consumenten vinden het anderzijds toch een heerlijk gevoel dat een ervaren iemand de onderhandelingen voert en een bouwtechnische keuring verricht (dit is altijd een goed voornemen, ook wanneer u geen makelaar om advies vraagt). De makelaar kan betaald worden middels een percentage van de koopsom of een vaste provisie

Het mag in de tussentijd duidelijk zijn dat het bepalen van de kosten koper lastiger is dan traditioneel 10% van de prijs van het woonruimte te nemen. Of ingewikkelder dan de lasten berekenen bij extra hypotheek aflossen. Indien u rekening houdt met de uitgaven van de notaris en mogelijk onkosten voor het afsluiten van een hypotheeklening, dan zult u bij een overdrachtsbelasting van zes procent toch vaak rond een optelling van 10% van de aankoopprijs als kosten koper uitkomen.

Advertentie