Nieuwe regels tophypotheken

Minister De Jager heeft een akkoord bereikt met de AFM en de Nederlandse banken over nieuwe regels voor nieuwe tophypotheken. Een hypotheek mag bij aanschaf van een woning vanaf 1 augustus niet meer dan 110 procent (104 plus overdrachtsbelasting) van de aankoopwaarde van de woning zijn.

In een eerder voorstel zou het maximum nog 112 procent mogen zijn. ook mag maximaal 50 procent van de waarde van de woning worden gefinancierd met een aflossingsvrije hypotheek. Dat is een hypotheekvorm waarbij vooraf geen vaste afspraken zijn gemaakt over de aflossing.

In 2009 deed de AFM een aantal voorstellen om de normen voor hypotheekverstrekking te wijzigen. Onderzoek van de toezichthouder wees uit dat de bestaande norm te veel ruimte liet om te hoge hypotheken af te sluiten. Omdat de hypotheekleningen vaak hoger zijn dan de waarde van de woning is het risico op een restschuld groot. Dit risico wordt groter omdat de prijsontwikkeling op de woningmarkt veel lager is geworden of zelfs negatief is.

Er blijft een mogelijkheid om bij uitzondering en bij specifieke omstandigheden goed onderbouwd de norm te overschrijden van wat maximaal geleend mag worden door een hypotheekaanvrager. Deze mogelijkheid werd bij banken alleen te vaak en onterecht gebruikt waardoor de bestaande norm in de praktijk leidde tot te hoge hypotheken.

In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen van de banken kan een hypotheek alleen boven de inkomensnorm worden geadviseerd onder striktere voorwaarden. Uit onderzoek van de AFM in 2010 naar hypotheekadviezen bleek dat banken al veel minder vaak extra hoge hypotheken verstrekken. Dit mede door de economische omstandigheden en de aandacht die de AFM aan hypotheekverstrekking heeft besteed de afgelopen jaren. De nieuwe normen zorgen ervoor dat de huidige praktijk die voorzichtiger is ook op de lange termijn behouden blijft.

De nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen vormt vanaf 1 augustus het uitgangspunt voor de toezichthouder om de banken en andere hypotheekaanbieders te controleren en erop toe te zien dat ook bijvoorbeeld hypotheekadviseurs zich aan het wettelijk verbod op onverantwoorde kredietverlening houden.

De AFM raadt hypotheekaanvragers zeer aan om zelf een goede afweging te maken van de hogere risico’s die zij lopen bij het afsluiten van een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning. Hypotheekadviseurs en geldverstrekkers zullen in de toekomst rekening moeten houden met het inkomen en de waarde van de woning als zij een hypotheek adviseren. Zij bepalen wat een consument maximaal mag lenen op basis van de inkomens- en schuldnorm. De consument moet zich wel afvragen of hij de lasten van die maximale hypotheek wil dragen.

Laat u dus goed voorlichten over de mogelijkheden die u heeft op een hypotheek en welke hypotheekvorm en rente het best bij u passen. Vul het formulier op deze site in, dan maken wij een afspraak met u voor een persoonlijk hypotheekgesprek.

Het wordt er dus allemaal niet makkelijker op. De overheid denkt met haar beleid de burger verder te beschermen maar realiseert zich niet dat zij hiermee het tegenovergestelde in de hand werkt. Jammer, maar weer een manier om te laten zien hoe vadertje staat eigenlijk geen idee heeft van het reilen en zeilen op de financiële markten.

Advertentie